Leasing pracowników z UkrainyTo doskonale rozwiązanie dla firm, które rozważają zatrudnienie zewnętrzne. Na podstawie formularza zamówienia i ogólnej umowy między firmą, a agencją zostaje dokonane zatrudnienie pracowników z Ukrainy. Istota tego typu zatrudnienia polega na tym, że agencja podpisuje umowę z pracownikiem (wypłaca mu wynagrodzenie, sprawuje nadzór, pełni władcze uprawnienia pracodawcy, obsługuje takiego pracownika kadrowo), natomiast praca wykonywana jest u Klienta. Pracownicy z Ukrainy zostają zatrudnieni w oparciu o delegowanie lub umowę eksportową. To idealne rozwiązaniem dla pracodawcy pragnącego szybko zatrudnić pracowników, a jednocześnie ograniczyć koszty. Szybko reagujemy na zmiany i zapotrzebowanie pracownicze naszego Klienta, dając mu szereg rozwiązań wspomagających funkcjonowanie firmy.

Legalizacja pobytu i zatrudnienia pracowników z Ukrainy:

  • Współpracujemy z zagranicznymi partnerami w zakresie rekrutacji i przygotowania pracowników do wyjazdu
  • Koordynujemy przyjazd pracowników do Polski
  • Pośredniczymy w zatrudnieniu pracowników z Ukrainy
  • Pomagamy pracownikom w procesie wizowym (wizy pracownicze, wizy Schengen)
  • Uzyskujemy niezbędne dokumenty i pozwolenia niezbędne do podjęcia przez nich zatrudnienia w Polsce
  • Pomagamy w rejestracji pracownika w Urzędzie Pracy
  • Pomagamy w znalezieniu zakwaterowania i przygotowujemy do podjęcia zatrudnienia