Legalizacja Pobytu

Nasze usługi zawierają

Reprezentujemy cudzoziemców w sprawach dotyczących legalizacji ich pobytu
Przygotowujemy dokumenty niezbędne do założenia działalności gospodarczej cudzoziemców
Oferujemy wsparcie w zatrudnieniu pracowników tymczasowych w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy
Uzyskujemy informacje starosty dotyczącą zaspokojenia potrzeb kadrowych
Reprezentujemy cudzoziemców przed urzędami
Przygotowujemy i złożymy niezbędną dokumentację niezbędną do nadania numeru NIP i PESEL

Uzyskujemy dla cudzoziemców zezwolenia na:

Cudzoziemiec może przebywać w Polsce przez okres maksymalny 6 miesięcy, wyjątkiem jest wykazanie aktywności w poszukiwaniu pracy i jej racjonalne szanse na jej otrzymanie. Obywatele pochodzący z krajów trzecich mają obowiązek posiadania ważnego pozwolenia na pobyt i pracę. Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców pochodzących m.in. obywateli Ukrainy, którzy mogą podjąć legalne zatrudnienie w Polsce w oparciu o pozwolenie na pracę lub oświadczenia.
Zapytaj a przygotujemy za Ciebie wszystkie niezbędne formalności.

Napisz do nas